Solens IF

John Hansson Solens IF Arne Hansson och John Hansson kommer att berätta om verksamheten, som engagerar unga människor med funktionsvariationer. Föreningen vill återknyta kontakten med lyssnare från förr och få nya lyssnarrelationer. F n vilar sändningarna.


Arne Hansson solens IF