Om SMR

För närvarande spelar vi ingen musik, då vi inte har något avtal som stöder det.

Suget efter populärmusik som klingar på ett traditionellt sätt och inte hörs hos vare sig FM- eller Webb-aktörer är stort och borde tillfredsställas.

Det är den lokalt  – och den med någon anknytning till Sundsvall – producerade populärmusiken som skall höras i första hand, liksom svensk musik i allmänhet och – som sagt – särskilt den som får litet eller inget utrymme i andra kanaler.

Än en gång – varmt välkommen till Sundsvalls Musikradio på nätet!