Om SMR

Suget efter populärmusik som klingar på ett traditionellt sätt är stort. Räkna alltså med många återhöranden i blandningen med den nya och nästan nya, musiken i Sundsvalls Musikradio, som med slogan ”Bästa musiken från då, nyss och nu!” lovar att tillfredsställa lyssnare med ett bredare intresse för populärmusik.

Sundsvalls musikradio kommer att presentera populärmusik från alla dess genrer och eror, med ambitionen att fördela utbudet över dygnet så att det skall passa alla som söker upplevelser och förströelse i populärmusik. Det är den lokalt  – och den med någon anknytning till Sundsvall – producerade populärmusiken som skall höras i första hand, liksom svensk musik i allmänhet och särskilt den som får litet eller inget utrymme i andra kanaler.

Än en gång – varmt välkommen till Sundsvalls Musikradio på nätet! Här håller vi er uppdaterade om hur arbetet fortskrider med att etablera Sundsvalls första lokala populärmusikradio.